Στοιχεία Εταίρου

ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΑΝΤΟΣ 14Β

Τ.Κ.: 15235

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ