Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: TRIBEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: TRIBEL

Α.Φ.Μ.: 801212900

Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 151876903000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΤΟΣ 14

Περιοχή: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Τ.Κ.: 15235

Τηλ: 213-5020168

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2019

Κεφάλαιο: 3.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 028211728